Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Vlakové spojenie Petržalka – Rajka

Od decembra 2017 cez hranice premáva päť párov vlakov medzi maďarskými obcami Hegyeshalom, Rajka a bratislavskou Petržalkou. V stanici Hegyeshalom sa dá ďalej prestúpiť na spoje do Győru, Csorny a stanice Budapest Keleti. Linka je v úseku Bratislava-Petržalka – Bratislava-Rusovce zapojená do IDS BK ako linka S8.

Spustenie tohto cezhraničného vlakového spojenia predstavuje jeden z výsledkov dvoch cezhraničných projektov, ktorému sme sa s našou partnerskou organizáciou Inštitút priestorového plánovania intenzívne venovali v rokoch rokmi 2013 až 2015.

Najskôr v rámci projektu TransHUSK (2012-2014), pod vedením maďarského výskumného inštitútu dopravy (KTI), bol spracovaný strategický rozvojový plán s cieľom integrovať dopravné systémy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne:

Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na Slovensko – Maďarskej hranici“.

V rámci následného projektu Transhusk Plus (2014-2015) znovu pod vedením KTI a v spolupráci s ďalšími maďarskými partnermi - Westpannon a GYSEV, bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti zameraná na

Obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Rajka – Bratislava“.

Po približne dvoch rokoch začala spoločnosť GYSEV toto vlakové spojenie prevádzkovať. Vlakové spojenie Petržalka – Rajka tak premáva aj na základe našich odporúčaní.

 

Zdroj obrázka: www.railpage.net

 Zdroj obrázka: www.railpage.net