Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Transformácia areálu Cvernovky

O cvernovke sa popísala už nejedna informácia. Spracovaných bolo niekoľko projektov, architektami, urbanistami, ako aj štundetami. Náš ateliér teší, že za najlepší sa stále považuje návrh z našej dielne...

VIAC INFO O PROJEKTE

 

Podľa portálu trend.sk vieme deklarovať minimálne 14 odvážnych projektov pre Cvernovku.Klasický priemyselný charakter a pôvodnú štruktúru niektorých stavieb by som tam určite zachoval,“ hovorí pre trend reality architekt Ľubomír Závodný, ktorý vypracoval štúdie pre viacerých záujemcov o kúpu areálu a za doteraz najlepší považuje návrh štúdia AUREX pre developera Sekyra Group. (pán kolega, ďakujeme). Viac info v článku trendu Cvernovka otestuje trpezlivosť developera.