Urbanistická štúdia a DUR rekreačnej zóny Agnesa

Urbanistická štúdia a následná dokumentácia pre územné rohodnutie (DUR) s názvom Agnesa rieši vytvorenie novej zóny objektov rekreácie Tatranskej Lomnici, v časti Tatranské Matliare. Samotná lokalita o výmere 8 893 m2 sa nachádza v oplotenom areáli bývalého pionierskeho tábora, ktorý slúžil na prázdninové pobyty pre deti, avšak je už niekoľko rokov nefunkčný.

Z funkčného hľadiska zástavba navrhovaných rekreačných objektov, hlavne pre seniorov vyhľadávajúcich komfort a kvalitu vysokohorského ovzdušia, bude pozostávať z 10 objektov na samostatných pozemkoch, okrem krajných dvoch objektov v západnej časti územia, ktoré vytvárajú jednu parcelu, kde sú dva stavebné objekty prepojené podzemným podlažím.

V navrhovanej funkcii je zahrnutá aj Rekondično – rehabilitačná funkcia. Jej podstatnú časť tvorí pobyt vo vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier v tesnej blízkosti kúpeľného územia Tatranských Matliar. Základom tejto funkcie je v zmysle prírodných daností klimatoterapia (prechádzky a nenáročná turistika v upravenom prostredí vysokohorskej klímy) podporená poskytnutím ďalších rehabilitačných prvkov.

 


Kompozičné riešenie celého územia vychádza z prírodných daností a unikátnych výhľadových osí na Lomnický štít. Stredom územia vedie vnútroareálová komunikácia, okolo ktorej sú rozmiestnené jednotlivé objekty. Areál je koncipovaný ako otvorená zástavba, ktorú medzi sebou predeľuje iba živý plot ako optická bariéra medzi pozemkami. Samotné oplotenie areálu má navrhnuté dva vstupné vjzady cez rampu od hlavnej prístupovej komunikácie. Parkovacie státia sú navrhované z vnútro areálovej komunikácie, odkiaľ je aj peší prístup do objektov, ktoré sú odsadené od komunikácie 6 metrov. Priestory záhrad sú vo väčšine pozemkov orientované smerom k lesu, čím sa umocňuje prepojenie s prírodou. Súčasťou celého areálu je aj vzrastlá zeleň, ktorá má prevažne okrasný charakter a vhodne dopĺňa zástavbu v danom prostredí.

Samotné architektonické riešenie objektov vychádza z tradičnej architektúry a z prvkov charakteristických pre dané horské prostredie. Rekreačné objekty sú navrhované ako jednopodlažné s podkrovím a suterénom, v ktorom je umiestnená rehabilitačná časť so saunou a wellnesom, ktorá slúži na regeneráciu pre obyvateľov. Sklon strechy by nemal byť menší ako 45 stupňov. Odporúčané stavebné materiály sú kameň, drevo, sklo a keramika.