Logistický park ANYCH

Lokalita:  Košický kraj
Obec Budimír
Investor: S.R.M. Building, sr.o.
Projekt: august 2007
Status: UŠ, DÚR
   
Autori Ing. arch. Michal Chudík, PhD.
  Ing. arch. Viola Krupová
  Ing. arch. Igor Žáček
  Ing. Monika Šubová, MSc.
  Mgr. Tatiana Lachová

ANYCH je priemyselný park regionálneho významu, zameraný na rozvoj malého a stredného podnikania využívajúci voľnú pracovnú silu v regióne. Jedná sa o rozvoj samostatného satelitného areálu v priľahlých plochách diaľnice D1, oddeleného od obytného územia obce Budimír priestorom poľnohospodárskej krajiny. Nová funkcia riešeného územia vychádza z dokumentácie VUC Košického kraja.