Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS

Lokalita:  Bratislava - Hamuliakovo
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Projekt: 2014
Status: špecializovaná štúdia
   
Autori Ing. arch. Ľubomír Klaučo
Spolupráca: Ing. arch. Mária Klaučová
  Ing. arch. Daniela Huertas
  Ing. Monika Lachmannová

 

Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň 

Cieľom štúdie je podpora rozvoja osobnej lodnej dopravy na Dunaji. Riešená je s detailmi v podrobnosti architektonickej štúdie na zariadenie pozemnej časti prevádzkových prístavísk k osobnému lodnému spojeniu na Dunaji na trase Hamuliakovo – Bratislava pre 5 prístavísk Hamuliakovo, Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Vlčie hrdlo. Aj keď predmetom štúdie sú iba prístaviská v hore spomínaných piatich lokalitách, je potrebné ich vnímať v kontexte celého projektu Dunajbus a teda aj s ďalšími prístaviskami v centre mesta Bratislava.

 

 

Lokalizácia jednotlivých prístavísk je navrhnutá s cieľom dosiahnuť optimálnu dostupnosť najmä so zreteľom na maximálne využitie nemotorovej dopravy, a existujúcich cyklotrás. Každé prístavisko je v pešej dostupnosti 150 až 800m od zastávky verejnej hromadnej dopravy. Ležia priamo na medzinárodných a lokálnych cyklotrasách a v blízkosti turistických trás a náučných chodníkov. Prístaviská boli osadené s osobitým zreteľom na:

  • Optimálna multimodálna dostupnosť prístavísk
  • Prírodno-ekologické limity jednotlivých lokalít prístavísk
  • Kultúrne špecifiká jednotlivých lokalít prístavísk
  • Technické limity vodnej dopravy

 

 

Pri návrhu prvkov mobiliáru sme sa inšpirovali pôvodnými rybárskymi domčekmi, ktoré kedysi lemovali brehy Dunaja v Bratislave. Na mnohých miestach na Dunaji sa ešte stále objavujú a sú znamením spolužitia s riekou. Navrhovaný charakteristický prvok je vyjadrený ako jednoduchá malá kubusová hmota, t.j. “búdka” a drevené mólo na koloch. Inšpirácia nie je len tvarová, ale aj materiálom a atmosférou, základným motívom je drevo, siete a hra s tieňmi, slnkom a priehľadmi. Mobilár je navrhnutý ako modulárna skladačka prvkov.

  • Základný prvok predstavuje drevená paluba s lavičkou a lamelovým stojanom na bicykle, na ktorý je možné rôzne podľa potreby pripevniť informačné tabule
  • Doplnkové prvky sú drevené “búdky”, ktoré sa k základnému prvku môžu rôzne pridávať, ale môžu byť použité aj samostatne  - na vytvorenie oddychových altánkov, detského ihriska, alebo iba ako solitéry s výhľadom.