Štúdia riešenia statickej dopravy sídliska Gbely

Pre sídlisko Záhumenice v meste Gbely sme spracovali praktickú štúdiu riešenia statickej dopravy. Pre panelové sídlisko nízkopodlažných bytových domov sme hľadali možnosti komplexnej reorganizácie parkovania, ako aj potenciál pre nové stojiská.

Nové parkovacie miest sme riešili etapovo na návrh a výhľad, resp. na prvú a druhú etapu. Celkovo sme pre takto vymedzenú zónu so 142 bytovými jednotkami a 429 obyvateľmi navrhli 122 nových stojísk a 44 nových garáži.

Situáciu naďalej monitorujeme a vyhodnocujeme.