Online parkovací systém mesta Nitra

Parkovací systém umožňuje mestu Nitra evidenciu parkovacích miest vo vlastnom priestore a tiež zabezpečuje efektívnu kontrolu v reálnom čase. Systém bol vybudovaný s cieľom optimalizácie vyberania poplatkov za vyhradené parkovacie miesta, čo mestu v konečnom dôsledku šetrí čas i finančné prostriedky. Prostredníctvom on-line aplikácie je možné získať prehľad o umiestnení a stave parkovacích miest. Ktoré je miesto je vyhradené a ktoré je voľné?  Výhodou pre užívateľa systému, a teda aj pre obyvateľov Nitry, môže byť možnosť zakúpenia, resp. predplatenia si vlastného parkovacieho miesta.

 

PARKOVACÍ SYSTÉM MESTA NITRA


Webová mapová aplikácia slúži pre zobrazovanie tematických vrstiev a je optimalizovaná pre všetky typy zariadení. Počítač, tablet i mobilný telefón. Požaduje sa čisto len prístup na internet a webový prehliadač.

 

Podkladové mapy:

 • Ortofotomapa
 • OpenStreetMap
 • Topografická mapa

 

Operačné vrstvy:

 • Informačný systém katastra nehnuteľností
 • Cestná sieť
 • Parkovací systém:
  • parkovisko (existujúce, navrhované, výhľadové)
  • parkovacie miesto (vyhradené, voľné, zaplatené/nezaplatené)
  • Možné je doplniť aj ďalšie vrstvy ako napr. služby, obchody, ubytovanie, stravovanie, či iné body záujmu.