Analýza súčasného stavu a prípravy cyklotrás a rozvojových možností pre rekreačné využitie Malého Dunaja

Analýza monitoruje súčasný stav a prípravu cyklotrás, ako aj rekreačné možnosti využitia Malého Dunaja.

 

 

Pre súkromných filantropov, ktorí sa rozhodli podporiť udržateľný rozvoj Malého Dunaja ako rekreačnej lokality pre vodákov a cyklistov, sme spracovali analýzu analýzu dnešného poznania.

Ich cieľom je udržateľný rozvoj Malého Dunaja ako rekreačnej lokality pre vodákov a cyklistov. Prispieť k premene rieky Malý Dunaj a jej okolia na esteticky krásnu a súčasne funkčnú a praktickú rekreačnú oblasť, v ktorej nájdu vyžitie všetky vekové skupiny.

Vízia ich zámeru je vybudovanie súvislej cyklotrasy pozdĺž celej rieky od Bratislavy po Kolárovo, budovania kempov, športovísk a lepších podmienok pre splavy na vode. Túto víziu chcú dosiahnuť v spolupráci s miestnou a regionálnou samosprávou, aktívnymi organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú záujem tento priestor rozvíjať a tvoriť komunitu, ktorej na rieke záleží. Svojim prístupom chcú inšpirovať ostatných k užitočným a udržateľným riešeniam, ktoré rešpektujú prírodu a zároveň zvyšujú kvalitu služieb pre návštevníkov.

Analýza je v tomto prvým krokom, ktorej úlohy sú pritom nasledovné:

Cyklotrasy

  • Sumarizovať existujúce značené cyklotrasy pozdĺž vodného toku Malý Dunaj.
  • Sumarizovať plánované cyklotrasy podľa platných územných plánov regiónu Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja pozdĺž vodného toku Malý Dunaj.
  • Sumarizovať plánované cyklotrasy podľa  územnoplánovacích podkladov a koncepcií rozvoja cyklodopravy Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja pozdĺž vodného toku Malý Dunaj.
  • Sumarizovať plánované cyklotrasy podľa platných územných plánov miest a obcí pozdĺž vodného toku Malý Dunaj.

 

 

Vybavenosť pre vodákov

  • Sumarizovať existujúcu vybavenosť pre rekreačné využitie Malého Dunaja pozdĺž vodného toku.
  • Sumarizovať plánované plochy pre rozvoj vybavenosti a rekreačného využitie Malého Dunaja podľa platných územných plánov regiónu Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja pozdĺž vodného toku Malý Dunaj.
  • Sumarizovať plánované plochy pre rozvoj vybavenosti a rekreačného využitie Malého Dunaja pozdĺž vodného toku Malý Dunaj podľa platných územných plánov miest a obcí pozdĺž vodného toku Malý Dunaj.