Analýza RECOM SK-AT

V spolupráci s rakúskou spoločnosťou mecca consulting sa podieľame na identifikovaní potenciálov a analyzovaní existujúcich sietí v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko pre nasledujúce programové obdobie EÚ 2014-2020.

Cieľom Analýzy potenciálu je preskúmať potenciál projektového regiónu v súvislosti so zlepšovaním cezhraničnej spolupráce, identifikovať a analyzovať ďalší potenciál cezhraničnej spolupráce a definovať možný predmet spolupráce a spoločné tematické oblasti pre nasledujúce programové obdobie 2014-2020.

Predmetom Analýzy sietí a organizácií je zhodnotenie kvality existujúcej cezhraničnej spolupráce v rámci tematických sietí a medzi organizáciami.