územný manažment prístupového procesu SR do EÚ

 • Možnosti vytvorenia pracovných príležitostí v oblasti turizmu na území regiónu Nitra
 • Ideová štúdia stratégie rozvoja regiónu Horného Považia a Kysúc
 • Príprava spoločných programových dokumentov cezhraničnej spolupráce SR s okolitými štátmi – ČR, PL, H, A
 • Cezhraničná komunikácia – Phase II - PHARE CBC
 • Strategický rámec rozvoja cezhraničnej spolupráce v trilaterálnom regióne Slovensko – Rakúsko – Maďarsko - PHARE CBC
 • Komplexné zabezpečenie lokálnych expertných prác za slovenskú stranu na realizácii projektu Špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy v SR - PHARE
 • Technická asistencia pre prípravné činnosti grantových schém v oblasti regionálneho rozvoja a ľudských zdrojov
 • Zabezpečovanie lokálnych expertných prác na realizácii projektu „Technická asistencia pre prípravu ex-ante hodnotenia ROP a SPD 2, a príprava programového doplnku pre ROP a SPD 2” – PHARE
 • Technická pomoc pri príprave ex-ante hodnotenia SOP Doprava a programového doplnku, ako aj príprave programového doplnku k SOP Doprava – projekt č. GFC201
 • Program iniciatívy Spoločenstva v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA – cezhraničnej spolupráce pre bilaterálny program SR – ČR
 • Program iniciatívy Spoločenstva v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA – cezhraničnej spolupráce pre bilaterálny program SR – Poľsko
 • Program susedstva v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA / TACIS Maďarsko –Slovensko – Ukrajina