rozvojové projekty

  • Priemyselný park Jarovce-Kittsee - PHARE CBC
  • Technická asistencia pre prípravu tendrovej dokumentácie pre projekty PHARE ECOSOC 2001
  • Prípravná projektová dokumentácia prihraničného územia Rároš – Rárospuszta v rámci projektu PHARE CBC Búrame hranice a staviame mosty
  • Technická pomoc pre kontrolu implementácie pracovných projektov PHARE
  • Návrh projektu ARGE Donauländer pre zaradenie do programu INTERREG III