priestorové plánovanie

  • VISION PLANET: Stratégie pre integrovaný územný rozvoj stredoeurópskej, podunajskej a jadranskej oblasti – Smernice a tézy Interreg IIC
  • VISION PLANET: Perspektívy a stratégie politiky v oblasti územného rozvoja stredoeurópskej a podunajskej oblasti – časť SR - PHARE projekt
  • Štúdia optimalizácie vedenia trasy z uvažovaných hraničných priechodov s Rakúskom v smere na diaľnicu D2 - PHARE projekt
  • Štúdia možností ekonomického a urbanistického rozvoja hanzového mesta Komárno/Komárom a jeho mikropregiónu – PHARE CBC