Online aplikácia prezentujúca dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom

Táto aplikácia predstavuje dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré boli riešené v rámci projektov TransHUSK a Transhusk Plus (www.transhusk.eu). Aplikácia zobrazuje smerovanie a dochádzanie obyvateľov v Slovensko-maďarskom pohraničí. Aplikácia zároveň umožňuje získať podrobnejšie informácie kliknutím na jednotlivé objekty (vrstvy).

Údaje o dopravnom správaní obyvateľov v regióne so zameraním na cezhraničnú dopravu boli získané prostredníctvom:

1)      Dopravno-sociologických prieskumov v domácnostiach (TransHUSK - rok 2013 a Transhusk Plus - rok 2014) a

2)      Smerového dopravného prieskumu na vybraných hraničných priechodoch (TransHUSK - rok 2013).

 

Dopravno-sociologické prieskumy v domácnostiach boli robené na základe dotazníkového prieskumu, ktorý zachytil vopred stanovenú vzorku populácie a opísal dopravné návyky populácie, v závislosti na ich sociálno-ekonomickom postavení. Prieskumy boli vykonané na Slovensku, rovnako ako v Maďarsku na konci roka 2013 a na konci roka 2014.

 Cieľom smerového dopravného prieskumu na hraničných priechodoch bolo určiť intenzitu a smer cezhraničnej individuálnej mobility medzi Slovenskom a Maďarskom. Prieskum bol realizovaný v dňoch 8. a 13. októbra 2013 na nasledujúcich hraničných priechodoch:

1)      Medveďov - Vámosszabadi (západná časť)

2)      Komárno - Komárom (západná časť)

3)      Štúrovo - Esztergom (západná časť)

4)      Milhosť - Tornyosnémeti (východná časť)

 

http://gis.donauregionen.net/transhusk_surveys

 

 

Online aplikácia bola vytvorené v rámci projektu Transhusk Plus. Zodpovedným riešiteľom bol Inštitút priestorového plánovania a hlavnými riešiteľmi boli spoločnosti ISAX s.r.o. a AUREX spol. s r.o.

Projekt bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2017 – 2013.