Cykloportál Slovensko-maďarského prihraničného územia

Táto online aplikácia umožňuje prezerať významné cyklistické trasy ako aj ďalšie súvisiace informácie (s dôrazom na verejnú a cyklistickú dopravu) pozdĺž celého Slovensko-maďarského prihraničného územia. Pod prihraničným územím sa pre účely tejto aplikácie chápu najmä územia prihraničných okresov (LAU1) na Slovensku a v Maďarsku.

Aplikácia umožňuje prezerať niekoľko objektov, ktoré sú usporiadané do logických kategórií, nazývané vrstvy. Všetky vrstvy spoločne tvoria geodatabázu. Zároveň je možné získať podrobnejšie informácie kliknutím na jednotlivé objekty (vrstvy).

Geografická databáza zahŕňa :

1)      Najvýznamnejšie cyklotrasy

2)      Body záujmu (ubytovanie, gastro-zariadenia, zaujímavé miesta,

          stojany pre cyklistov, požičovne bicyklov a iné)

3)      Verejnú dopravu (autobusové a železničné zastávky)

4)      Prírodné zaujímavosti (národné parky, jaskyne)

 

 

http://gis.donauregionen.net/transhusk_cyklo

 

 

Online aplikácia bola vytvorené v rámci projektu Transhusk Plus. Zodpovedným riešiteľom bol Inštitút priestorového plánovania a hlavnými riešiteľmi boli spoločnosti ISAX s.r.o. a AUREX spol. s r.o.

Projekt bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2017 – 2013.