_ARCHITEKTÚRA

 • Vinárske závody Anapa
 • Revitalizácia stredu obce Slovenský Grob
 • Revitalizácia stredu obce Viničné
 • Revitalizácia námestia obce Sekule
 • Rekonštrukcia ZŠ, Považská Bystrica
 • Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Smolenice
 • Rekonštrukcia cesty, revitalizácia stredu obce a návrh park. miest v obci Smolenice
 • Základná škola Malacky - Juh
 • Prestavba kúpeľného areálu Trenčianske Teplice, rekonštrukcia hotela PAX
 • Prestavba kúpeľného areálu Trenčianske Teplice, vonkajší bazén GRAND
 • Prestavba kúpeľného areálu Trenčianske Teplice, relaxačný dom Tri srdcia
 • Prestavba autobusovej stanice v Žiline
 • 50 bytov, ulica Planét, Ružinov
 • Architektonická štúdia Tatracentrum
 • Architektonická štúdia Donovaly pre objekt multifunkčnej vybavenosti
 • Architektonická zastavovacia štúdia areálu SPS v Banskej Bystrici
 • Ideová štúdia Drutechna Mlynské Nivy Obytný celok Bratislava, Vrakuňa, Horné diely, malý Dunaj II
 • Obytný súbor Lipový park